DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BLIŻYNInwestycja:

Budynek Domu Pomocy Społecznej


Lokalizacja:

ul. Staszica w Bliżynie


Inwestor:

Zakład Opiekuńczo Leczniczy – „BLIŻYN” sp. jawna

25-125 Kielce, ul. Petyhorska 2/1


Powierzchnia zabudowy:

574,65 m2


Powierzchnia użytkowa:

1 963,34 m2


Kubatura budynku:

7 516,78 m3


Kondygnacje:

III kondygnacje nadziemne, I kondygnacja podziemna

szybki kontakt: