Targi KielceKoncepcja obiektu związanego z rozwojem potencjału endogenicznego miasta Kielce poprzez budowę infrastruktury turystycznej (gastronomicznej i noclegowej) Targów Kielce

Inwestycja:

Budynek usługowy


Lokalizacja:

ul. Kongresowa w Kielcach


Inwestor:

TARGI KIELCE S.A.

ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce


Powierzchnia zabudowy:

3 055,91 m2


Powierzchnia użytkowa:

12 721,10 m2


Kubatura budynku:

85 565,48 m3


Kondygnacje:

VIII kondygnacji, w tym jedna kondygnacja podziemna

szybki kontakt:
TODO supply a title
TODO write content