Elektrociepłownia WrocławInwestycja:

Budynek odwadniania gipsu wraz z oczyszczalnią ścieków
Budynek magazynu gipsu
Budynek laboratorium z częścią socjalną oraz pomieszczeniami elektrycznymi
Budynek klatki schodowej z windą


Lokalizacja:

Wrocław


Inwestor:

Elektrociepłownia Wrocław
KOGENERACJA S.A. oraz Grupa EDF wspólnie z RAFAKO S.A.

Budynek odwadniania gipsu wraz z oczyszczalnią


Powierzchnia zabudowy:

685,00 m2


Powierzchnia użytkowa:

1500,00 m2


Kubatura budynku:

13 600 m3


Kondygnacje:

I kondygnacja

Magazyn gipsu


Powierzchnia zabudowy:

872,50 m2


Powierzchnia użytkowa:

1 229,00 m2


Kubatura budynku:

10 906,00 m3


Kondygnacje:

I kondygnacja

Budynek laboratorium z częścią socjalną oraz pomieszczeniami elektrycznymi


Powierzchnia zabudowy:

230,00 m2


Powierzchnia użytkowa:

395,00 m2


Kubatura budynku:

2 285,00 m3


Kondygnacje:

II kondygnacje

Budynek klatki schodowej z windą


Powierzchnia zabudowy:

38,28 m2


Powierzchnia użytkowa:

1,93 m2


Kubatura budynku:

2 123,90 m3


Kondygnacje:

46,55 m wysokość klatki schodowej, 9 przystanków windy

szybki kontakt: